Társadalomtudományi Szekció

Együttműködő könyvtárak – a tudásmegosztásért

Helyszín: Pannon Egyetem A épület (Gazdaságtudományi kar) A1 terem

Moderátor: Villám Judit szekcióelnök

10.00-10.15 Qulto a könyvtárosképzésben
Előadók: Szepesi Judit (SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék) és Dr. Sinka Róbert (Qulto-Monguz Kft.)
10.15-10.35
Magyar könyvtárosok Kárpát-medencei továbbképző hálózata
Előadó: dr. Bartos Éva ny. igazgató és dr. Hangodi Ágnes osztályvezető (Könyvtári Intézet)
10.35-10.50
„Könyvtár, ami összeköt” – A Kárpát-medencei könyvtárosok ösztöndíja
Előadó: dr. Redl Károly igazgatóhelyettes (Országgyűlési Könyvtár)
10.50-11.05
Egyetemi-kutatóintézeti együttműködési program az Országgyűlési Könyvtárban
Előadó: dr. Tóth Éva osztályvezető (Országgyűlési Könyvtár)
11.05-11.20
Együttműködések a társadalom érdekében
Előadó: dr. Papp Anna Mária főigazgató (Országos Idegennyelvű Könyvtár)
11.20-11.50
Iskolai Közösségi Szolgálat. Tapasztalatok
Előadó: Sági Ildikó osztályvezető (BCE EK), Győri Krisztina csoportvezető (KSH Könyvtár), Borostyániné Rákóczi Mária (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum)
11.50-12.05
Mit tesz értünk a Wikipédia, és mit tehetünk mi a Wikipédiáért?
Előadó: Rózsa Dávid főigazgató-helyettes (Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár)
12.05-12.20
Könyvtáros diáktudósok (Könyvtárosok, informatikus könyvtárosok az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon – Felsőoktatási könyvtárak együttműködése a tehetséggondozó szervezetekkel)
Előadó: Koósné Török Erzsébet ny. főigazgató (Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár)
12.20-13.00
A Hungaricana egy éve
Előadó: Markója Szilárd igazgató (Országgyűlési Könyvtár) – dr. Kenyeres István főigazgató (Budapest Főváros Levéltára)